Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 1 tháng 3/2018 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 02/03 đến ngày 05/03/2018

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

1

Trần Đăng Hùng

Từ 16h30h ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

0984.121.284

 

I

Trực thành viên

1

Đào Văn Thông

Từ 16h30h ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

01682.103.325

Trưởng ca

2

Nguyễn Ngọc Thuận

01689.522.483

thành viên

3

Nguyễn Thị Hường

01678.520.197

thành viên

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

01687.984.115

Trưởng ca

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

thành viên

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

0978.158.858

thành viên

2

Trần Xuân Ngát  

01683.541.182

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30 ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

0914.145.268

thành viên

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30 ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

01692.692.999

Trưởng ca

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 02/03 đến 7h30  ngày 05/03/2018

0912.644.977

thành viên

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Ngọc Bảy  

Từ 16h30h ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

0969.828.240

Trưởng ca

2

Nguyễn Công Ước                   

0969.828.240

thành viên

 

III. Trực bảo vệ

1

Hoàng Văn Hoan

Từ 16h30h ngày 02/03 đến 7h30 ngày 05/03/2018

0966.147.828

 

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.      

                 

TM BAN CHỈ HUY PCCCR
 

 

Nguyễn Phong Tuyến

 

LẬP BIỂU

 

 

Nguyễn Thị Hương

 

Liên kết - Đối tác