Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 3 tháng 01/2018 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 19/01 đến ngày 22/01/2018

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực thành viên

1

Trần Đăng Mạnh

Từ 16h30h ngày 19/01 đến 7h30 ngày 22/01/2018

0987.884.293

Trưởng ca

2

Bùi Quang Hưng

0979.914.692

thành viên

3

Nguyễn Thị Thúy Vân

0948.052.724

thành viên

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 19/01 đến 7h30 ngày 22/01/2018

01687.984.115

Trưởng ca

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

thành viên

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 19/01 đến 7h30 ngày 22/01/2018

0978.158.858

Trưởng ca

2

Trần Xuân Ngát

01683.541.182

thành viên

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30 ngày 19/01 đến 7h30 ngày 22/01/2018

0914.145.268

Trưởng ca

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

thành viên

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30 ngày 19/01 đến 7h30 ngày 22/01/2018

01692.692.999

Trưởng ca

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 19/01 đến 7h30  ngày 22/01/2018

0912.644.977

thành viên

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Nguyễn Công Ước         

Từ 16h30h ngày 19/01 đến 7h30 ngày 22/01/2018

0962.438.992

Trưởng ca

2

Đặng Văn Phú     

0983.415.704

thành viên

 

III. Trực bảo vệ

1

Hoàng Văn Hoan

Từ 16h30h ngày 19/01 đến 7h30 ngày 22/01/2018

0966.147.828

Trưởng ca

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                        

 

Ngày 19  tháng 01  năm 2018

LẬP BIỂU

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác