Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 4 tháng 02/2018 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 23/02/2018 đến ngày 26/02/2018

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

Từ 16h30 ngày 23/02 đến 7h30 ngày 26/02/2018

 

 

1

Phạm Văn Long

 

 

II

Trực thành viên

 

 

1

Đinh Tấn Quyền

0914.722.063

Trưởng ca

2

Vũ Thị Hiệp

0979.616.877

thành viên

3

Ngô Ngọc Đại

0972.275.768

Thành viên

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 16h30 ngày 23/2 đến 7h30 ngày 26/2/2018

01692.695.788

trưởng ca

 
 
 

2

Phạm Quý Phong

01687.984.115

thành viên

 
 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30 ngày 23/2 đến 7h30 ngày 26/2/2018

0978.158.858

trưởng ca

 

2

Phạm Thái Sơn

0973.757.703

thành viên

 
 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30 ngày 23/2 đến 7h30 ngày 26/2/2018

0914.145.268

trưởng ca

 
 
 

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

thành viên

 
 
 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 16h30 ngày 23/2 đến 7h30 ngày 26/2/2018

0978.980.755

trưởng ca

 

2

Phùng Văn Giang

01692.692.999

thành viên

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30 ngày 23/2 đến 7h30 ngày 26/2/2018

0912.644.977

trưởng ca

 
 
 

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

thành viên

 
 
 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Nguyễn Công Ước

Từ 16h30 ngày 23/2 đến 7h30 ngày 26/2/2018

0969.828.240

trưởng ca

 

2

Đặng Văn Phú

0943.032.182

thành viên

 

 

III. Trực bảo vệ

1

Hoàng Văn Hoan

Từ 16h30 ngày 9/2 đến 7h ngày 12/2/2018

0966.147.828

 

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                        

 

TM BAN CHỈ HUY PCCCR

 

 

 

Nguyễn Phong Tuyến

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

 

Liên kết - Đối tác