Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 4 tháng 12/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 29/12 đến ngày 02/01/2018

 

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

1

Phạm Văn Long

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 7h30 ngày 02/01/2018

0944.457.035

 

II

Trực thành viên

Ca 1

1

Đào Văn Thông

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 7h30 ngày 01/01/2017

01682.103.325

Trưởng ca

2

Ngô Ngọc Đại

0972.275.768

thành viên

3

Nguyễn Thị Hường

(trực thay Đ/c Quyền)

01678.520.197

thành viên

Ca 2

1

Vũ Thị Hiệp

Từ 7h30h ngày 01/01 đến 7h30 ngày 02/01/2018

0979.616.877

Trưởng ca

2

Nguyễn Thanh Tuấn

0964.052.197

thành viên

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

Ca 1

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 16h30 ngày 31/12/2017

01687.984.115

Trưởng ca

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

thành viên

Ca 2

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 31/12 đến 7h30 ngày 02/01/2018

01687.984.115

thành viên

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 7h30 ngày 02/01/2018

0978.158.858

Trưởng ca

2

Phạm Thái Sơn   

0973.757.703

thành viên

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

Ca 1

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 7h30 ngày 01/01/2018

0914.145.268

thành viên

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

Trưởng ca

Ca 2

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 7h30 ngày 01/01 đến 7h30 ngày 02/01/2018

0914.145.268

Trưởng ca

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

thành viên

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

Ca 1

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 14h  ngày 31/12/2018

01692.692.999

thành viên

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

Trưởng ca

Ca 2

1

Phùng Văn Giang

Từ 14h ngày 31/12 đến 7h30 ngày 02/01/2018

01692.692.999

Trưởng ca

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

Ca 1

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 14h  ngày 31/12/2018

0912.644.977

thành viên

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

Trưởng ca

Ca 2

1

Ngô Minh Đức

Từ 14h ngày 31/12 đến 7h30 ngày 02/01/2018

0912.644.977

Trưởng ca

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

thành viên

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Nguyễn Công Ước         

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 7h30 ngày 02/01/2018

0962.438.992

Trưởng ca

2

Phạm Ngọc Bảy  

0969.828.240

thành viên

 

III. Trực bảo vệ

1

Hoàng Văn Hoan

Từ 16h30h ngày 29/12 đến 7h30 ngày 02/01/2018

0966.147.828

Trưởng ca

 

Lịch trực có giá trị từ 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2017đến 7 giờ 30 ngày 02 tháng 01 năm 2018.

Những bảng lịch phân trực khác vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. không có giá trị pháp lý.

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                        

 

 

Ngày 29  tháng 12  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Phong Tuyến

Liên kết - Đối tác