Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR cuối tuần và trực nghỉ Tết dương lịch năm 2023 (Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 03/01/2023) Lịch làm việc

 

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR

 

        Số: 50/TB - BCHBVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

                      Tân Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR cuối tuần và trực nghỉ Tết dương lịch năm 2023 

(Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 03/01/2023)

  Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Tổ trực văn phòng

STT

Thành viên trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

Ca 1

1

Trần Đăng Hùng

Từ 17h00 ngày 30/12/2022 đến 7h00 ngày 01/01/2023

0984.121.284

Trực lãnh đạo

2

Nguyễn Phong Tuyến

0399.497.827

Trưởng ca

3

Nguyễn Thị Huệ

0376.210.132

Thành viên

Ca 2

1

Hoàng Gia Khánh

Từ 07h00 ngày 01/01/2023 đến 7h00 ngày 02/01/2023

0946.042.098

Trực lãnh đạo

2

Nguyễn Ngọc Thuận

0389.522.483

Trưởng ca

3

Phạm Thu Huyền

0986.813.125

Thành viên

Ca 3

1

Phạm Văn Long

Từ 07h00 ngày

02/01/2023 đến 7h00 ngày 03/01/2023

0944.457.035

Trực lãnh đạo

2

Nguyễn Hữu Trường

0376.466.076

Trưởng ca

3

Hà Thị Huệ

0966.417.446

Thành viên

II. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

Ca 1

1

Nguyễn Thị Hương

Từ 16h30 ngày 30/12/2022 đến 16h30 ngày 31/12/2022

0376.210.132

Trưởng ca

2

Hà Thị Thảo

0336.215.090

Thành viên

Ca 2

1

Nguyễn Văn Tâm

Từ 16h30 ngày 31/12/2022 đến 16h30 ngày 01/01/2023

0986.813.125

Trưởng ca

2

Nguyễn Thị Hương

0376.210.132

Thành viên

Ca 3

1

Hà Thị Thảo

Từ 16h30 ngày 01/01/2023 đến 07h30 ngày 03/01/2023

0336.215.090

Trưởng ca

2

Nguyễn Văn Tâm

0986.813.125

Thành viên

III. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

Ca 1

1

Đặng Văn Phú

Từ 17h ngày 30/12/2022 đến 07h00 ngày 02/01/2023

0983.415.704

Trưởng ca

Ca 2

1

Phạm Ngọc Bảy

Từ 07h00 ngày 02/01/2023 đến 07h00 ngày 03/01/2023

0969.822.240

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

Ca 1

1

Hà Văn Đà

Từ 17h ngày 30/12/2022 đến 07h00 ngày 02/01/2023

0978.158.858

Trưởng ca

Ca 2

1

Triệu Văn Lâm

Từ 07h00 ngày 02/01/2023 đến 07h00 ngày 03/01/2023

0984.440.015

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 17h ngày 30/12/2022 đến 07h00 ngày 03/01/2023

0392.695.788

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 17h ngày 30/12/2022 đến 07h00 ngày 03/01/2023

0978.980.755

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

Ca 1

1

Bàn Văn Hợi

Từ 17h ngày 30/12/2022 đến 07h00 ngày 02/01/2023

0836.895.333

Trưởng ca

Ca 2

1

Phùng Văn Giang

Từ 07h00 ngày 02/01/2023 đến 07h00 ngày 03/01/2023

0392.692.999

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 17h ngày 30/12/2022 đến 07h00 ngày 03/01/2023

0914.145.268

Trưởng ca

2

Ngô Tiến Cường

0984.637.312

Trưởng ca

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.     

             Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Gia Khánh

 

 

 

 

 

Liên kết - Đối tác