Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 10/02/2023 – 13/02/2023 Lịch làm việc

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Hoàng Gia Khánh              Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0946.042.098

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Ngọc Thuận                 Trưởng ca              SĐT: 0389.522.483

Phạm Thu Huyền                       Thành viên             SĐT: 0986.813.125

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái        

Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991

Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Phạm Ngọc Bảy

Từ 17h00 ngày

10/02/2023
đến 7h00 ngày 13/02/2023

0969.822.240

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Hà Văn Đà

Từ 17h00 ngày

10/02/2023
đến 7h00 ngày 13/02/2023

0978.158.858

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 17h00 ngày

10/02/2023
đến 7h00 ngày 13/02/2023

0392.695.788

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Thanh Bình

Từ 17h00 ngày

10/02/2023
đến 7h00 ngày 13/02/2023

0974.154.451

Trưởng ca

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

Thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h00 ngày

10/02/2023
đến 7h00 ngày 13/02/2023

0392.692.999

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phùng Xuân Hiếu

Từ 17h00 ngày

10/02/2023
đến 7h00 ngày 13/02/2023

0984.915.639

Trưởng ca

2

Nguyễn Chí Thanh

0914.145.268

Thành viên

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.     

                 

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

BAN CHỈ HUY PCCCR

 PHÓ TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Trần Quang Thường

BAN CHỈ HUY PCCCR

 PHÓ TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Nguyễn Phong Tuyến

Liên kết - Đối tác