Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN Lịch làm việc

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN
         
STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú
I Trạm QLBVR Kim Thượng
1 Nguyễn Văn Tuất Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 8h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0973.921.163  
2 Nguyễn Thanh Bình Từ 08h00 ngày 22/01/2023 đến 08h00 ngày 24/01/2023 (Tức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0974.154.451  
3 Nguyễn Đức Quân Từ 08h00 ngày 24/01/2023 đến 07h30 ngày 27/01/2023 (Tức từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch) 0978.980.755  
II Trạm QLBVR Xuân Đài
1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 16h30 phút ngày 19/01/2023 đến 8h00 phút 24/01/2023 (Tức ngày 28/12/2022 âm lịch đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0392.695.788  
2 Phạm Quý Phong Từ 8h00 phút ngày 24/01/2023 đến 7h00 ngày 27/01/2023 (Tức ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch ) 0987.984.115  
III Trạm QLBVR Xóm Cỏi
1 Đặng Văn Phú Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 12h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0983.415.704  
2 Nguyễn Văn An Từ 12h00 ngày 22/01/2023 đến 12h00 ngày 24/01/2023 (Tức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0975.631.444  
3 Phạm Ngọc Bảy Từ 12h00 ngày 24/01/2023 đến 07h00 ngày 27/01/2023 (Tức từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch) 0969.822.240  
IV Trạm QLBVR Tân Sơn
1 Bàn Văn Hợi Từ 16h30 phút ngày 19/01/2023 đến7h30 phút 24/01/2023 (Tức ngày 28/12/2022 âm lịch đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0836895333  
2 Phùng Văn Giang Từ 7h30 phút ngày 24/01/2023 đến 7h00 ngày 27/01/2023 (Tức ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch ) 0392692999  
V Trạm QLBVR Đồng Sơn
1 Nguyễn Chí Thanh Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 12h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0914.145.268  
Phùng Xuân Hiếu 0984.915.639  
2 Phùng Xuân Hiếu Từ 12h00 ngày 22/01/2023 đến 12h00 ngày 24/01/2023 (Tức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0984.915.639  
Phạm Minh Điền 0976.817.812  
3 Phạm Minh Điền Từ 12h00 ngày 24/01/2023 đến 07h00 ngày 27/01/2023 (Tức từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch) 0976.817.812  
Nguyễn Chí Thanh 0914.145.268  
IV Trạm QLBVR Lùng Mằng
1 Hà Văn Đà Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 17h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0978.158.858  
2 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 22/01/2023 đến 07h30 ngày 27/01/2023 (Tức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch) 0984.440.015  

Liên kết - Đối tác