Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp đến người dân tại VQG Xuân Sơn Quản lý bảo vệ rừng

          Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt, đây vừa là cầu nối đưa chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, vừa nâng cao nhận thức về trách nhiệm cũng như quyền lợi của người dân trong việc tham gia bảo vệ rừng. Để thực hiện tốt việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14  và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

  Năm 2019 Vườn quốc gia Xuân Sơn đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên địa bàn quản lý. Đến nay,  đã tổ chức, triển khai 14 lớp tuyên truyền  cho 14 tổ chức nhận giao khoán bảo vệ rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn, với 1.230 lượt thành viên tham gia, đối tượng là các thành viên tham gia trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR thuộc vùng lõi Vườn quốc gia; Tổ chức 04 lớp tập huấn cho người dân sống gần rừng và cán bộ lâm nghiệp xã về công tác quản lý, sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên; Tổ chức giáo dục môi trường cho hơn 1000 lượt học sinh, sinh viên và khách du lịch. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ hộ kinh doanh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải.  

Nhờ việc đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền đã mang  lại những hiệu quả tích cực đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, môi trường. Qua đó cộng đồng dân cư vùng đệm của Vườn nhận thức rõ vị trí, ranh giới, diện tích khu rừng giao khoán cho cộng đồng thôn bản ngoài thực địa so với chỉ dẫn trên bản đồ. Đồng thời Ký cam kết bảo vệ rừng với 14 tổ chức nhận khoán với gần 1000 bản cam kết của chủ hộ tham gia bảo vệ rừng. Từ đó người dân nhận biết khu rừng được bảo vệ và nâng cao trách nhiệm cho công tác quản lý bảo vệ rừng của cộng động như chính bảo vệ khu Vườn nhà mình. Mặt khác, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đã tạo được môi trường xanh, sạch tại các điểm tham quan, du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Vườn quốc gia Xuân Sơn trong khách du lịch và hướng đến xây dựng Vườn quốc gia Xuân Sơn là điểm du lịch quốc gia theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ.

 

                                                                        Ảnh, tin: Trần Quang Thường

                                                                             

Bình luận

Viết bình luận

Liên kết - Đối tác